Suncokret - Štir [i](Amaranthus retroflexus)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

Štir [i](Amaranthus retroflexus)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Štir je jedan od najrasprostranjenijih korova u našim uslovima. Pripada familiji Amaranthaceae. Iima uspravno razgranato stablo koje može da naraste i preko metar u visinu. Cvetovi koji se nalaze na vrhu stabla i bočnih grana skupljeni su u cvast sastavljenu iz gustih zadebljalih klasova. Klija od proleća do leta, cveta od leta do jeseni. Kao korov se javlja u okopavinama, povrtnjacima, na lucerištima, pašnjacima, na livadama, u svim višegodišnjim zasadima i ruderalnim staništima.
Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.