Suncokret - Žičari [i](Elateridae)[i] | Agrosava

You are here

Suggested products

No results

Žičari [i](Elateridae)[i]

Opis: 

Žičari su najznačajnije štetočine korenasto-krtolastih biljaka i ratarskih useva u polju i zatvorenom prostoru. Veoma su polifagni i hrane se semenom, korenom i podzemnim stablom. Žičari mogu izazvati presejavanje useva, ali najčešće smanjuju sklop biljaka po jedinici površine, što direktno smanjuje i prinose. Kod žičara postoji vertikalno kretanje u zemlji, u zavisnosti od vlažnosti i temperature. Larve vole hladnija i vlažnija zemljišta, pa su žičari veći problem na vlažnim, nego na rastresitijim i peskovitim zemljištima.

Suzbijanje se vrši pre setve, zemljište se isprska preparatom Bifenicus 2 l/ha, zatim se inkorporira na 10 cm dubine. Zajedno sa setvom semena u redove se unosi insekticid Saturn 7,5 GR.