Suncokret - Broćika ili prilepuša [i](Galium aparine)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

No results

Broćika ili prilepuša [i](Galium aparine)[/i]

Opis: 

Broćika, u našem narodu sve više poznata po nazivu galijum, jednogodišnja je biljka iz familije Rubiaceae. Ima razgranato stablo koje dostiže visinu i do 150 cm. Stablo i listovi su prekriveni kukicama okrenutim na dole, pomoću kojih se hvata za gajene biljke u kojima se nalazi. Klija u prolećnom i jesenjem periodu, a cvetanje traje od juna do septembra. U Srbiji najveći problem stvara u strnim žitima, iako se javlja i na ruderalnim staništima, livadama i šumama.