Suncokret - Livadarka obična [i](Poa annua)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

No results

Livadarka obična [i](Poa annua)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Livadarka je veoma rasprostranjen korov iz porodice trava. Cvast je jednostavna vlat sa plevicom bez bodlji. Svaka biljka obrazuje do 500 semena koja po pravilu odmah počinju da klijaju. Ima veoma širok areal rasprostranjenja, a kao korov najčešće se javlja u strnim žitima, okopavinama, lucerištima, voćnjacima i vinogradima, pašnjacima i na ruderalnim staništima.
Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.