Suncokret - Mišjakinja [i](Stellaria media)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

No results

Mišjakinja [i](Stellaria media)[/i]

Opis: 

Mišjakinja je jednogodišnja, a često i dvogodišnja biljka iz porodice karanfila Caryophyllaceae. Niskog polegljivog stabla, visine do 30 cm, često raste po zemlji. Cveta tokom cele godine, jedna biljka daje do 15000 semena koja zadržavaju klijavost i do 23 godine. Seme klija tokom cele godine iz plitkog sloja zemljišta na temperaturama iznad 2°C. Tokom jedne godine mogu se javiti i dve generacije.

Kao korov se javlja na oranicama, u vinogradima i voćnjacima, ali i na ruderalnim staništima. Svinje i guske je rado jedu, ali može biti štetna ako se uzima u većim količinama. Sve osim korena je jestivo, pa se ponekad može upotrebiti kao salata ili varivo. Domaćin je virusa krompira, insekata i više vrsta nematoda.