Suncokret - Njivska lubeničarka [i](Hibiscus trionum)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

Njivska lubeničarka [i](Hibiscus trionum)[/i]

Opis: 

Lubeničarka je jednogodišnja biljka iz familije Malvaceae. Visine je do 45 cm. Klija tokom proleća, a cveta od juna do avgusta. Čest je korov u kukuruzu, strnim žitima, soji, krompiru, u voćnjacima i na ruderalnim staništima.