Suncokret - Obična pepeljuga [i](Chenopodium album)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

No results

Obična pepeljuga [i](Chenopodium album)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Obična pepeljuga pripada familiji Chenopodiacea, iako se u nekim delovima sveta koristi za ishranu, zbog povećanog sadržaja oksalata ne preporučuju se veće količine. U osnovi se smatra korovskom vrstom. Raste u visinu, može dostići i do 180 cm. Klija krajem proleća, početkom leta, a cveta od jula do septembra. Na mladom stablu i listovima nalazi se karakterističan sivkastobrašnjavi prah. Kao korov se javlja u strnim žitima, okopavinama, višegodišnjim zasadima i na ruderalnim staništima.