Suncokret - Ptičiji dvornik [i](Polygonum aviculare)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

Ptičiji dvornik [i](Polygonum aviculare)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Ptičiji dvornik ili troskot je zeljasta jednogodišnja biljka iz familije Polygonaceae. Stablo može biti uspravno ili poleglo. Cveta od maja do oktobra. Troskot je prelazni domaćin za vilinu kosicu (Cuscuta sp.), tako da treba biti oprezan kada se seju biljke koje vilina kosica parazitira. Kao korov je veoma rasprostranjen, pa se može javiti u strništima, okopavinama, voćnjacima, vinogradima, lucerištima, pašnjacima i na ruderalnim staništima.
Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.