Suncokret - Svračica [i](Digitaria sanguinalis)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

Svračica [i](Digitaria sanguinalis)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Svračica je jednogodišnja biljka iz porodice trava Poaceae. Koren je žiličast, stablo člankovito razgranato, pri osnovi poleglo, visine do 15 cm. Klija u periodu kasnog proleća, a cveta od juna do oktobra. Voli toplija podneblja, sunčane strane i lakša, azotom bogatija zemljišta. Kao korov jak je kompetitor. Dobra preventivna mera je plodored sa većim učešćem krmnog bilja koje se više puta godišnje kosi, pa se na taj način sprečava obrazovanje semena.