Suncokret - Tarčužak [i](Capsella bursa-pastoris)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

No results

Tarčužak [i](Capsella bursa-pastoris)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Hoću-neću ili tarčužak najčešće je dvogodišnja biljka iz porodice krstašica (Brassicaceae). Ima osovinski koren i zeljasto uspravno stablo koje može da naraste do 50 cm u visinu. Cveta od marta do jeseni. Ima veoma širok areal rasprostranjenja, a kao korov najčešće se javlja u strnim žitima, okopavinama, lucerištima, voćnjacima i vinogradima, pašnjacima i na ruderalnim staništima.
Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.