Suncokret - Tušt [i](Portulaca olearacea)[i] | Agrosava

You are here

Suggested products

Tušt [i](Portulaca olearacea)[i]

Galerija: 
Opis: 

Tušt je jednogodišnja biljka iz familije Portulacaceae. Ima poleglu razgranatu stabljiku koja se širi po zemljištu u svim pravcima. U nekim zemljama se koristi kao salata, a pokazao je i izvesna biocidna svojstva. Kao korov se javlja na ruderalnim staništima, u oranicama i vrtovima do 800 m nadmorske visine.
Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.