Folpan® 80 WDG | Agrosava

You are here

Folpan® 80 WDG

Folpan® 80 WDG

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Folpet 800 g/kg
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: 
M 04
Pakovanje: 
1 kg
Proizvođač: 
Adama

Karenca:
Vinova loza – 35 dana

Primena

Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,15 – 0,2 % (15-20 g u 10 l vode).
Vreme pirmene: preventivno, tokom cele vegetacije, pre ostvarivanja uslova za infekciju. Primenjuje se prskanjem i orošavanjem uz utrošak 600 – 1000 l/ha vode (6 – 10 l vode na 100 m2).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi fosetil – aluminijuma, bakar – oksihlorida, cimoksanila, mankozeba, metalaksila, benalaksila. Ne sme se mešati sa Borkovskom čorbom, drugim alkalnim sredstvima za zaštitu bilja i EC formulacijama.

 

Karakteristike

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: četiri puta.

NAPOMENA

Ne sme se primenjivati u periodu od početka cvetanja pa do 30 dana posle opadanja kruničnih listića.

NEŽELJENI EFEKTI

Može izazvati ožegotine na vinovoj lozi ako se tretiranje vrši kada u dužem periodu vlada jako toplo i suvo vreme.