Gestikal 240 SC - sistemični insekticid

You are here

Gestikal 240 SC

Gestikal 240 SC

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Tiametoksam 240 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
4A
Pakovanje: 
5 ml, 50 ml i 1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Paprika, krompir – 7 dana
Jabuka – 21 dan
Duvan – 14 dana

Primena

Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši

JABUKA: za suzbijanje zelene vaši jabuke (Aphis pomi) u količini 0,16-0,2 l/ha.
PAPRIKA: za suzbijanje breskvine vaši (Myzus persicae) u količini 0,16-0,18 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem na početku formiranja kolonija.

DUVAN: za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini od 250 ml/ha.
Vreme primene: pri pojavi prvih imaga.

KROMPIR: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini od 100 ml/ha.
Vreme primene: pri pojavi prvog larvenog stupnja L1.

Preparat se primenjuje folijarno, svim tipovima prskalica ili atomizera, uz utrošak vode 200-400 l/ha (paprika), 450-650 l/ha (duvan) i 600-1.000 l/ha (jabuka).

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi tiametoksama zbog izraženog sistemičnog delovanja, mogućnosti suzbijanja različitih vrsta insekata i dugotrajne zaštite jedni su od najznačajnijih insekticida u zaštiti velikog broja useva. Primena tiametoksama posebno se preporučuje u proizvodnji:

  • suncokreta, za suzbijanje male šljivine vaši (Brachycaudus helichrysi);
  • graška, za suzbijanje zelene vaši (Acyrthosiphon pisi);
  • kupusa, za suzbijanje kupusove lisne vaši (Brevycorinae brassicae);
  • zasadima jabuke, za suzbijanje jabukine brašnaste vaši (Dysaphis plantaginea);
  • zasadima koštičavog voća, za suzbijanje lisnih vaši.

Preparati na bazi tiametoksama koriste se u proizvodnji duvana zalivanjem rasada posle rasađivanja, za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus percicae), crne repine vaši (Aphis fabae) i Macrosiphum euphorbiae.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Gestikal 240 SC se može mešati sa većinom drugih preparata, s tim da pre mešanja treba proveriti njihovu kompatibilnost.

Karakteristike

Gestikal 240 SC je sistemični insekticid koji se koristi za suzbijanje biljnih vaši u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu. Tiametoksam, aktivna materija preparata Gestikal 240 SC, pripada grupi neonikotinoida, koji ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata. Neprestano stimulisanje neurona dovodi do brzog i izuzetno efikasnog suzbijanja insekata. Fizičko-hemijske osobine tiametoksama omogućavaju lak ulazak u biljno tkivo. Bez obzira na način primene i put unosa (preko korena ili lista), tiametoksam se transportuje u sve delove biljke, čineći ih toksičnim za fitofagne insekte. Primenom preparata Gestikal 240 SC direktno se sprečavaju oštećenja biljaka usled ishrane insekata, a neposredno se sprečava pojava biljnih virusa koji se prenose insektima ili pojava bolesti na mestima oštećenja ili ishrane insekata.

NEŽELJENI EFEKTI

Zbog ukrštene rezistentnosti, za suzbijanje lisnih vaši ne koristiti alternativno preparate na bazi tiakloprida, acetamiprida, imidakloprida i ostalih jedinjenja iz grupe neonikotinoida.

 

ETIKETA & MSDS