Ispitivanje kvaliteta | Agrosava

You are here

Ispitivanje kvaliteta

Chemical Agrosava poseduje savremenu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta svojih proizvoda, kao i proizvoda na zahtev klijenata. U okviru laboratorije vrše se ispitivanja ispravnosti ulaznih sirovina, međuproizvoda i finalnih proizvoda, zatim ispitivanje tretiranog semenskog materijala, kao i analiza sredstava za ishranu biljaka.

Laboratorija je prostorno podeljena na dve celine:

  • Laboratoriju za instrumentalnu analizu i
  • Laboratoriju za fizičko-hemijska ispitivanja i formulisanje novih proizvoda

Prostor je tako objedinjen da se pri radu isključuje opasnost od kontaminacije ili degradacije. Instrumentalna laboratorija je opremljena najsavremenijim aparatima poslednje generacije GC i HPLC koji su neophodni za analizu aktivnih materija pesticidnih proizvoda. Takođe, poseduje i laserski brojač veličine čestica koji omogućava brz uvid u jednu od važnih fizičkih karakteristika dela formulacionih proizvoda.

Tokom rada koriste se zvanične metode ispitivanja (CIPAC, AOAC, kao i metode razvijene i validirane u laboratoriji Chemical Agrosave).