Karuzo | Chemical Agrosava

You are here

Karuzo

Karuzo

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Mezotrion 75 g/l + nikosulfuron 30 g/l
Formulacija: 
Uljna disperzija (OD)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Mezotrion F2 + nikosulfuron B
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Primena

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

KUKURUZ:

  • u količini od 0,7 l/ha
  • u količini od 1,3 l/ha

Vreme primene: tretiranjem lista.

U količini primene od 0,7 l/ha dobro suzbija širokolisne korove: štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), gorušica poljska (Sinapis arvensis) i uskolisni korov kao što je muhar lepljivi (Setaria Verticilata).
Zadovoljavajuće suzbija širokolisne korove: teofrastofa lipica (Abutilon theophrasti), pepeljuga obična (Chenopodium album), pomoćnica obična (Solanum nigrum) i uskolisni korov kao sto je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).
Slabije suzbija širokolisne korove: ambrozija (Ambrosia artemisifolia), poponac njivski (Convolvulus arvensis), zubača (Cynodon dactylon), lubeničnjak (Hibiscus trionum) i uskolisni korov kao sto je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).

U količini primene od 1,3 l/ha dobro suzbija širokolisne korove: teofrastofa lipica (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), lubeničnjak (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum) i uskolisni korov kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).
Zadovoljavajuće suzbija širokolisni korov kao što je ambrozija (Ambrosia artemisifolia).
Slabije suzbija širokolisne korove kao što je poponac njivski (Convolvulus arvensis) i uskolisni korov kao što je zubača (Cynodon dactylon),

MOGUĆNOST MEŠANJA:

Može se mešati sa folijarnim hranivima kao što su Wuxal Top P i Wuxal Super. Eventualnu mogućnost mešanja sa drugim preparatima treba prethodno ispitati na manjoj površini.