Kompanija - o kompaniji Chemical Agrosava

You are here

Kompanija

Chemical Agrosava d.o.o. je porodična firma koju je osnovao gospodin Jovan Mirković 1990. godine i specijalizovana je firma za proizvodnju i promet sredstava za zaštitu bilja (pesticidi), folijarnih hraniva i semena AS Hibrida kukuruza.

Sedište firme je na Novom Beogradu, a proizvodni pogoni se nalaze u Šimanovcima, 25 km od Beograda, pored autoputa Beograd - Šid.

Chemical Agrosava se bavi istraživanjem i razvojem novih preparata, formulacijom pesticida u tečnom, granularnom i praškastom obliku. Analitička laboratorija, proizvodnja plastične ambalaže, štamparija, magacinski kapaciteti za sirovine i gotove proizvode i visokoobrazovni stručni tim čine zaokruženu celinu. U sklopu Chemical Agrosave, od 2009. godine, u funkciji je najsavremeniji pogon za sušenje i doradu semena.

Distribuciju proizvodnog programa pesticida, folijarnih hraniva i semena AS Hibrida, kao i edukaciju potrošača na teritoriji Srbije, Crne Gore i Republike Srpske vrše regionalni predstavnici. Distibutivni centri se nalaze u Zrenjaninu, Kraljevu i Nišu.

Poslovna strategija i vizija firme zasnovana je na integrisanom sistemu kvaliteta (ISO 9001), zaštiti životne sredine (ISO 14001), bezbednosti i zdravlja na radu (OHSAS 18001).

Godine 2005., Chemical Agrosava je sertifikovana od strane DQS-a, Nemačkog sertifikacionog tela u oblasti proizvodnje i trgovine pesticidima, đubrivima i plastičnom ambalažom, 2011. godine za proizvodnju, doradu i trgovinu semenom, a 2012. godine za pružanje usluga u oblasti formulacije, pakovanja i skladištenja pesticida.

U okviru UNIDO Cleaner Production programa, Chemical Agrosava je uvela sistem "Čistije proizvodnje" (Cleaner Production) 2009. godine.

Profesionalizam, ispunjeni visoki standardi kvaliteta proizvoda i usluda doveli su do uspešne saradnje sa vodećim svetskim proizvođačima pesticida i folijarnih hraniva (Bayer CropScience, BASF, DuPont, Chemtura, Gowan, Dow AgroScience, Detia Degesch, Luxembourg, Nufarm, United Pho-sphoerus, Limited, Nihon Nohyaku, Syngenta, Cheminova i Aglukon).