Ispitivanje kvaliteta | Agrosava

Ispitivanje kvaliteta

Rukovodilac laboratorije
Mr Sandra Milosavljević
Tel: + 381 62 80 41 336
e-mail: smilosavljevic@agrosava.com 

Tehnički rukovodilac:
Dipl.inž. agronomije Ivana Glumac
Tel: 062/80 41 346
e-mail: iglumac@agrosava.com