Južni Banat, braničevski, podunavski i šumadijski okrug | Chemical Agrosava

Južni Banat, braničevski, podunavski i šumadijski okrug

Regionalni marketing menadžer

Mast. inž. polj. Ivan Milojević
tel: 062 80 57 837
e-mail: imilojevic@agrosava.com

Marketing i stručna podrška

Dipl. inž. polj. Bobana Potkonjak
tel: 060 70 08 078
e-mail: bpotkonjak@agrosava.com

Promoter

Dipl. inž. polj. Marko Stokić
tel: 063 379 313
email: mstokic@agrosava.com