Kanal prodaje – proizvodnja | Agrosava

You are here

Kanal prodaje – proizvodnja

Rukovodilac kanala prodaje

Dipl. inž. polj. Mladen Milinković
tel: 060 70 08 074
e-mail: mmilinkovic@agrosava.com

Regionalni menadžer prodaje

Dipl. inž. polj. Milivoj Kojić
tel: 060 70 08 090
e-mail: mkojic@agrosava.com

Regionalni marketing menadžer

Dipl. inž. polj. Danilo Beatović
tel: 063 379 896
e-mail: dbeatovic@agrosava.com