Kanal prodaje – trgovina | Agrosava

You are here

Kanal prodaje – trgovina

Rukovodilac kanala prodaje - Vojvodina

Dipl. inž. polj. Velimir Cvijetić
tel: 062 80 40 240
e-mail: vcvijetic@agrosava.com

Rukovodilac kanala prodaje - Centralna Srbija

Dipl. inž. polj. Vladimir Dragutinović
tel: 060 70 08 094
e-mail: vdragutinovic@agrosava.com