Kruška - Širokolisni korovi | Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Širokolisni korovi

Galerija: 
Opis: 

Svi širokolisni korovi pripadaju dikotiledonim biljkama.

Dikotiledone biljke po sistematici pripadaju skrivenosemenicama (Magnoliophyta), a prepoznaju se po dva kotiledona na klici. Korenov sistem kod dikotiledonih biljaka je osovinski i sastoji se od glavnog i bočnih korenova. Stablo ima primarnu građu koja se vremenom zamenjuje sekundarnom građom stabla. List dikotilednonih biljaka može imati prstenastu ili perastu nervaturu, a stome su razbacane po celoj površini lista. Dikotiledone biljke mogu biti i zeljaste i drvenaste. Dikotiledonim biljkama pripadaju familije: Asteraceae, Betulaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Papaveraceae, Rosaceae, Cruciferaceae, Chenopodiaceae i još mnoge druge.