Kruška - Jabukin smotavac [i](Cydia pomonella)[/i] | Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Jabukin smotavac [i](Cydia pomonella)[/i]

Opis: 

Jabukin smotavac je štetočina koja ne ugrožava voćnjak kao stanište, ali ishranom na plodovima smanjuje njihovu tržišnu vrednost. Oštećeni plodovi prevremeno opadaju, ne zadovoljavaju potrebne standarde kvaliteta i nepogodni su za čuvanje i skladištenje.

U našim uslovima proizvodnje jabukin smotavac ima 2 do 3 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu odrasle larve, u belom kokonu, ispod kore drveta. Dužina života leptira zavisi od temperature i traje jednu do dve nedelje. Ženka leptira polaže pojedinačna jaja na plod, list ili mladar. Iz jaja se pile gusenice koje se ubušuju u plod i to obično na mestu dodira dva ploda ili lista i ploda. Gusenica se dalje ubušuje do semene kućice, gde se hrani semenkom jabuke. Ova ishrana joj je neophodna kako bi završila ciklus razvića. Let druge generacije i sve razvojne faze traju kraće od faza u prvoj generaciji.

Mere suzbijanja podrazumevaju praćenje biologije jabukinog smotavca pomoću feromonskih klopki i lovnih pojaseva, praćenje sume efektivnih temperatura, proređivanje plodova i primenu insekticida različitih mehanizama delovanja (Savanur EC, Saturn 250 EC, Imidan 50 WP).