Kruška - Uskolisni korovi | Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Uskolisni korovi

Galerija: 
Opis: 

Svi uskolisni korovi pripadaju monokotiledonim biljkama.

Monokotiledone biljke po sistematici pripadaju skrivenosemenicama (Liliopsida), a prepoznaju se po jednom kotiledonu na klici. 
Korenov sistem monokotiledonih biljaka je žiličast. Stablo ima primarnu građu tokom celog života.  Listovi imaju paralelnu nervaturu, a stome su raspoređene u pruge. Monokotiledone biljke su uvek zeljaste, ne postoje drvenaste monokotiledone biljke. 
Monokotiledonim biljkama pripadaju familije: Poaceae, Liliaceae, Iridaceae, Orhidaceae i dr.