Lisne vaši | Agrosava

You are here

Lisne vaši

Opis: 

Lisne vaši su polifagne štetočine koje predstavljaju opasnost na brojnim voćnim vrstama, povrću, ratarskim usevima, lekovitom i ukrasnom bilju. Osim što se hrane na različitim biljnim vrstama, biljne vaši se brzo razmnožavaju, imaju veliki broj generacija i brzo formiraju kolonije na biljkama. Obično se hrane na vršnim listovima gde je najintenzivniji protok biljnih sokova. Usled ishrane biljnih vaši dolazi do deformisanja, zastoja u porastu, sušenja i propadanja biljnih organa ili cele biljke. Indirektne štete nastaju kao posledica lučenja medne rose, koja je podloga za razvoj gljiva čađavica i prenošenja virusnih bolesti.
Suzbijanje biljnih vaši efikasno je samo primenom insekticida Gestikal 240 SC, a optimalno vreme je na početku formiranja kolonija.