Nordox® 75 WG | Agrosava

You are here

Nordox® 75 WG

Nordox® 75 WG

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Bakar (iz bakar (I) oksida Cu2O) – 750 g/kg
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: 
M01
Pakovanje: 
20 g, 200 g i 1 kg
Proizvođač: 
Syngenta

Karenca:
Malina, pasulj i boranija – 5 dana
Paprika – 7 dana
Paradajz i krompir – 14 dana
Celer – 15 dana
Luk, kupina, leska i orah – 21 dan
Vinova loza i šećerna repa – 35 dana
Krastavac i jabuka – obezbeđena vremenom primene

Primena

Kontaktni fungicid i baktericid sa kontaktnim delovanjem

JABUKA: za suzbijanje uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), u koncentraciji 0,2%, odnosno u koncentraciji 0,1% u vegetaciji.
Vreme primene: u toku mirovanja vegetacije (faza 07 BBCH skale) i do faze mišije uši (faza 10 BBCH skale). Utrošak vode je 600 – 1000 l/ha.

VINOVA LOZA: za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 1 – 1,5 kg/ha.
Vreme primene: primenom tokom vegetacije, preventivno pred uslove za pojavu i razvoj oboljenja. Utrošak vode je 600 – 1000 l/ha.

PARADAJZ, KROMPIR I LUK: za suzbijanje uzročnika plamenjače paradajza i krompira (Phytophthora infestans) i plamenjače luka (Peronospora destructor) u količini od 1 kg/ha (10 g na 100 m2).
Vreme primene: preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja. Utrošak vode 200 – 400 l/ha u paradajzu, odnosno 400 l/ha u krompiru i luku.

KRASTAVAC: za suzbijanje plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji od 0,15%, uz utrošak vode 400 l/ha.

LESKA I ORAH: za suzbijanje bakterioza, kao što su bakteriozna plamenjača oraha (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) i bakterioze leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina i Pseudomonas syringae pv. avellanae) u koncentraciji od 0,3% uz utrošak 800 – 1200 l/ha.

MALINA I KUPINA: za suzbijanje gljivičnih oboljenja lista i izdanaka (osim pepelnice) kao što su ljubičasta pegavost izdanaka (Dydimella applanata), rđa maline (Phragmidium rubi-ideae) i žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredines), u koncentraciji 0,17 – 0,2%, uz utrošak 400 – 800 l/ha.
Vreme primene: tretiranje tokom faze intenzivnog rasta izdanaka (visina 20 – 120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8 – 10 dana, u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje, kao i nakon berbe za smanjenjenje infekcionog potencijala.

PAPRIKA: za suzbijanje bakterioznih oboljenja lista i ploda paprike kao što je bakteriozna pegavost lista i krastavost plodova paradajza i paprika (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), kao i uzročnika crne pegavosti lista paprike (Alternaria solani), u koncentraciji 0,14 – 0,2%, uz utrošak 400 – 800 l/ha.
Vreme primene: tretiranje od razvoja 4 – 5 pravog lista na glavnom stablu do faze razvoja plodova.

PASULJ I BORANIJA: za suzbijanje bakterioznog oboljenja lista i mahuna kao što je uzročnik oreolne pegavosti lista (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), u koncentraciji 0,14 – 0,2%, uz utrošak 400 – 600 l/ha.

CELER: za suzbijanje pegavost lista celera (Septoria apicola), u koncentraciji 0,14 – 0,2%, uz utrošak 300 – 500 l/ha.
Vreme primene: na osnovu prognoze, preventivno, tokom vegetacije u uslovima koji su pogodni za pojavu i razvoj pegavosti lista celera.

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola), u količini 0,75 – 1,25 l/ha, uz dodatak fungicida Amistar Gold (1 l/ha), uz utrošak vode 200 – 400 l/ha.
Vreme primene: na osnovu prognoze, preventivno, tokom vegetacije u uslovima koji su pogodni za pojavu i razvoj ovog oboljenja.
Primenjuje se najviše dva puta u toku godine u jabuci, vinovoj lozi i paradajzu, i tri puta u usevu luka,  krompira i krastavca, leske, oraha, maline, kupine, pasulja, boranije, paprike, celera i šećerne repe.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Nordox® 75 WG ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa, fosalona, metidationa, fenvalerata, parationa, hlorpirifosa, propamokarba, preparatima alkalne reakcije i sredstvima za folijarnu ishranu bilja.

Karakteristike

Bakarni (I) oksid, aktivna materija preparata Nordox® 75 WG, spada u multi-site fungicide sa širokim spektrom delovanja na: gljive, plamenjače, bakterije, alge itd. Bakar smanjuje osetljivost biljaka, posebno drvenastih (vinova loza, voće i ukrasno bilje) na niske temperature.

FITOTOKSIČNOST

Nordox® 75 WG nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u navedenim količinama i u preporučeno vreme. Tretiranje jedinjenjima bakra u cvetanju smanjuje oplodnju, pa preparat treba koristiti pre ili nakon ovog perioda.