Odeon® - fungicid

You are here

Odeon®

Odeon®

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Hlorotalonil 825 g/kg
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: 
M5
Pakovanje: 
1 kg
Proizvođač: 
Adama

Karenca:
Jabuka – 21 dan
Krastavac i paradajz – 7 dana
Šećerna repa, crni luk, celer, šargarepa i breskva – obezbeđena vremenom primene

Primena

Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u količini 1,5–1,8 kg/ha.
Vreme primene: tretiranjem tokom perioda primarnih zaraza.

BRESKVA: za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) u količini 2–3 kg/ha.
Vreme primene: tretiranjem u toku mirovanja vegetacije, a pre sticanja uslova za zaražavanje.

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) u količini 1,3–1,8 kg/ha.
Vreme primene: prvi tretman izvršiti preventivno ili na početku pojave simptoma. Naredna tretiranja sprovoditi u zavisnosti od uslova za dalje širenje oboljenja.

CRNI LUK: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora destructor) u količini 1,2-1,5 kg/ha.

CELER: za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti (Septoria apiicola) u količini od 2 kg/ha.

ŠARGAREPA: za suzbijanje prouzrokovača sivomrke pegavosti (Cercospora carotae) u količini od 2 kg/ha.

PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u količini od 2 kg/ha.

KRASTAVAC: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini od 2 kg/ha.
Vreme primene: preventivno.

Karakteristike

Odeon® je kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, koji je veoma dobar u antirezistentnoj strategiji u kombinaciji sa sistemičnim fungicidima zbog sprečavanja pojave rezistentnosti. Izuzetno je otporan na spiranje kišom (ni 200 mm padavina ga ne spira), pa se može primenjivati i po veoma vlažnom vremenu.

NAPOMENA

U zasadu jabuke i usevu šećerne repe može se koristiti maksimalno 3 puta u toku iste godine, a u zasadu breskve i usevu crnog luka, celera, šargarepe, paradajza i krastavca može se koristiti 4 puta. U zasadu jabuke i breskve koristi se uz utrošak vode od 1.000 l/ha, dok se u ostalim usevima koristi uz utrošak vode 200–400 l/ha.

ETIKETA & MSDS