Odlični prinosi AS hibrida kukuruza | Chemical Agrosava

You are here

Odlični prinosi AS hibrida kukuruza

Dana, 04. oktobra 2018. godine održan je Dan polja u Bačkom Brestovcu, na kome je meren prinos kukuruza. Radna atmosfera kod proizvođača Miloša Šorke i pune prikolice.