Pergado F® 45 WG | Agrosava

You are here

Pergado F® 45 WG

Pergado F® 45 WG

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Mandipropamid 50 g/kg + folpet 400 g/kg
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: 
40 + M04
Pakovanje: 
25 g, 250 g i 1 kg
Proizvođač: 
Syngenta

Karenca:
Vinova loza – 35 dana

Primena

Protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), u količini 2 – 2,5 kg/ha, uz utrošak vode do 1000 l/ha.
Vreme primene: tokom vegetacije, najviše četiri tretiranja.

Obezbeđuje efikasnu zaštitu lista i bobica, odnosno grozda od plamenjače.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Pergado F® 45 WG se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja, osim sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Kada se Pergado F® 45 WG meša sa tečnim formulacijama pesticida, potrebno je prvo njega rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim uz dodavanje vode dodati i tečni preparat.
O mogućnosti mešanja ovog sredstva sa drugim sredstvima, redosledu mešanja i drugim detaljima, raspitati se kod zastupnika.

Karakteristike

Preporučuje se preventivna primena, pre nastanka infekcije, najčešće u vreme cvetanja i precvetavanja, kao i početka formiranja bobica, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti. Za određivanje momenta tretiranja pratiti preporuke Prognozno – izveštajne službe. Može se primenjivati u svim tipovima prskalica i atomizera. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

FITOTOKSIČNOST

Preparat nije fitotoksičan za useve, odnosno zasade u kojima je dozvoljena primena, ukoliko se primeni prema uputstvu proizvođača.