Postulat | Agrosava

You are here

Postulat

Postulat

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Protiokonazol 250 g/l
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
3
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Pšenica – 35 dana
Suncokret – 45 dana
Uljana repica – 56 dana

Primena

Sistemični fungicid za tretiranje pšenice, uljane repice i suncokreta.

PŠENICA: za suzbijanje bolesti lista i stabla u količini 0,8-1 l/ha.
Vreme primene: od vlatanja do punog cvetanja.
Može se primeniti dva puta tokom vegetacije.

ULJANA REPICA: za suzbijanje bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 0,8-1 l/ha.
Vreme primene: početkom cvetanja kad je 20% cvetova otvoreno, a drugi put 7-10 dana kasnije.

SUNCOKRET: za suzbijanje bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 0,8-1 l/ha.
Vreme primene: jednom u periodu od početka pa do punog cvetanja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Može se mešati sa drugim preparatima radi proširenja spektra delovanja. Ne mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije.

Karakteristike

Postulat je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice (Blumeriela graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici), rđa (Puccinia spp.) i paleži klijanaca (Fusarium spp).

FITOTOKSIČNOST

Ne izaziva fitotoksične efekte ako se primenjuje u skladu sa uputstvom proizvođača.

ETIKETA & MSDS