Pretendo - herbicid

You are here

Pretendo

Pretendo

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Mezotrion 100 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
F2
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Kukuruz – obezbeđena vremenom primene

Primena

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu

KUKURUZ: u količini 1-1,2 l/ha.
Vreme primene: u fazi razvoja od drugog do osmog lista kukuruza (faze 12-18 BBCH skale), kada su korovi u fazi od klijanja pa do razvoja 6-8 listova.

Pretendo je efikasan na korove: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), gorušica (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigurum), čičak (Xanthium strumarium), gorčika (Sonchus oleraceus), repica (Brassica rapa) i divlja salata (Lactuca serriola).
Slabije deluje na korove: poponac (Convolvulus arvensis) i njivska lubeničarka (Hibiscus trionum).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Pretendo se radi proširenja spektra delovanja može mešati sa preparatima Nikosav i Zeazin, kao i sa preparatima na bazi aktivne materije rimsulfuron.

Karakteristike

Pretendo je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u usevu kukuruza.
Lako se usvaja listom, izdancima i korenom, pri čemu inhibira biosintezu karotenoida, što dovodi do beljenja listova, nekroze zelenih delova i potpunog sušenja korovskih biljaka.

NAPOMENA

Pretendo je tako formulisan da mu nije potrebno dodavati okvašivač.

FITOTOKSIČNOST

Ako se primeni prema uputstvu, preparat po pravilu ne izaziva fitotoksičnost. Ukoliko dođe do fitotoksičnosti, ona se ispoljava u vidu pojave izbeljenih površina na listovima, koje su prolazne i ne utiču na dalji razvoj biljaka i prinos.
Preparat ne treba mešati u tank-miksu sa insekticidima izrazito kisele reakcije, jer takva primena dovodi do fitotoksičnosti.