Royal® Flo - fungicid

You are here

Royal® Flo

Royal® Flo

Tehničke informacije

Aktivna materija: 
Tiram 480 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Klasifikacija rezistentnosti: 
M3
Pakovanje: 
100 ml, 250 ml, 1 L i 20 L
Proizvođač: 
Arysta LifeScience

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Primena

Preventivni fungicid za tretiranje semena pšenice i kukuruza

PŠENICA: za suzbijanje prouzrokovača glavnice (Tilletia tritici) i truleži klijanaca (Fusarium spp.), tretiranjem semena u količini od 230 ml/100 kg semena.
KUKURUZ: za suzbijanje prouzrokovača gari (Ustilago maydis), truleži (Fusarium spp.) i paleži klica (Aspergillus spp., Penicilium spp.), tretiranjem semena u količini od 230 ml/100 kg semena.
Vreme primene: neposredno pred setvu.

Mogućnost druge primene

POVRĆE: za tretiranje semena u količini 3-5 l/t u zavisnosti od veličine semena, odnosno krtola.

REPELENT: Royal® Flo je registrovan u EU kao repelent za ptice, tretiranjem semena kukuruza u količini od 150 ml/25.000 semena. U ovoj količini primene je fungicid, regulator rasta kukuruza i repelent za ptice koje žive socijalno (vrane, savski galebovi, divlji golubovi itd.).
Royal® Flo odbija mirisom i ptice ne vade seme iz zemlje. Treba ga koristiti obavezno za hibride atraktivne za ptice, zatim ako su polja blizu drvoreda sa gnezdima vrana ili blizu silosa kao staništa ptica.

ULJANA TIKVA: za tretiranje semena u količini od 3 l/t.

ULJANA REPICA I ŠEĆERNA REPA: za tretiranje semena u količini od 5 l/t.

NAČIN PRIPREME

Fungicid pomešati sa vodom u odnosu 1:3 do 1:4 u zavisnosti od čistoće semena. Obezbediti ravnomerno nanošenje preparata.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Royal® Flo može se mešati sa preparatom Prestige® 290-FS u količini od 800 ml/t.

 

Karakteristike

Tiram deluje na Fusarium klijanaca pšenice koji se u godinama veće vlažnosti i hladnijeg vremena masovnije javlja, posebno u planinskom području. Izvrsno je formulisan, a koristi se i u šumarstvu za dezinfekciju semena šumskih vrsta biljaka ili za tretiranje žira pred setvu ili izvoz.

NAPOMENA

  • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja.
  • Ne sme se ostavljati na površini zemlje (obavezno uneti u zemlju).
  • Prilikom setve tretiranog semena voditi računa o vodozaštitnim zonama.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat je otrovan za životinje. Sprečiti kontakt životinja sa tretiranim semenom.

ETIKETA & MSDS