Stručna podrška i kontakti na terenu | Agrosava

You are here

Proizvodnja sredstava za zaštitu bilja

Dipl. inž. Ivan Vučinić  
Tel: + 381 63 312 750
е-mail: ivucinic@agrosava.com 

Dipl. inž. Mirko Štajn
Tel: +381 62 8040 221
e-mail: mstajn@agrosava.com

Dipl. inž. Aleksandar Ćirić
Tel: +381 62 8802 414
e-mail: aciric@agrosava.com

Semenarstvo

Direktor semenarstva
Dipl. inž. Miloš Milićević
Tel: + 381 62 80 40 226
e-mail: mmilicevic@agrosava.com

Rukovodilac odeljenja proizvodnje semena
Dipl. inž. Dragan Stojković
Tel: + 381 63 11 26 848
e-mail: dstojkovic@ashibridi.com

Rukovodilac dorade semena
Dipl. inž. Мomčilo Glumac
Tel: + 381 62 80 40 217
e-mail: mglumac@agrosava.com

Proizvodnja plastične ambalaže

Dipl. inž. Ivan Vučinić  
Tel: + 381 63 312 750
е-mail: ivucinic@agrosava.com 

Dipl. inž. Mirko Štajn
Tel: +381 62 8040 221
e-mail: mstajn@agrosava.com

Dipl. inž. Aleksandar Ćirić
Tel: +381 62 8802 414
e-mail: aciric@agrosava.com

 

Distributivni centar

Rukovodilac skladišno-transportnih poslova
Dipl. inž. Igor Grce
Tel: + 381 63 11 26 844
e-mail: igrce@agrosava.com 

Štamparija

Rukovodilac štamparije
Miloš Nastasić
Tel: + 381 63 11 26 837
e-mail: mnastasic@agrosava.com

Ispitivanje kvaliteta

Rukovodilac laboratorije
Mr Sandra Milosavljević
Tel: + 381 62 80 41 336
e-mail: smilosavljevic@agrosava.com 

Tehnički rukovodilac:
Dipl.inž. agronomije Ivana Glumac
Tel: 062/80 41 346
e-mail: iglumac@agrosava.com

Kontrola ambalažnog otpada

Rukovodilac kontrole ambalažnog otpada
Dipl. inž. Žana Spaić
Tel: + 381 63 73 43 775
e-mail: zspaic@agrosava.com