Zaštita pšenice - program zaštite - agrosava

You are here

Zaštita pšenice

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre setve Bolesti
pšenice
Mankoseed
250 ml/100 kg semena
Оd sredine bokorenja
do početka vlatanja
Uskolisni korovi
(Avena fatua)
Amanet 1,2 l/ha

Оd sredine bokorenja
do pojave lista
zastavičara

Širokolisni korovi
(na površinama gde je
prisutna vrsta
Galium sp.)
Strabon 1 l/ha
Od sredine bokorenja
do drugog kolenca
Širokolisni korovi
(na površinama gde nije
prisutna vrsta
Galium sp.)
Tribufen 20 g/ha +
ES Plus 0,2 l/ha
Po pojavi bolesti
i larvi
Pepelnica Teatar  Plus 0,8 l/ha
ili
Unify 0,8 l/ha
Rđa
 Pegavost
Folijarna ishrana Wuxal® Super 3 l/ha
Na početku
formiranja
prvih kolonija 
Žitna pijavica
(Lema melanopus)

Plures 0,3-0,5 l/ha ili

Fastac® 10 EC 0,2 l/ha

Početak
cvetanja
Fusarium sp. Unify 1 l/ha ili
Postulat 0,8-1,0 l/ha

Povećanje kvaliteta i 

sadržaja proteina

Wuxal® Grano 2 l/ha

Posle žetve 

(avgust-septembar)

Širokolisni i uskolisni

korovi

Glifosav 480 5 l/ha + Maton 0,5 l/ha   

 

FOLIJARNA ISHRANA
Faza razvoja Proizvod Količina primene

Intenzivno vlatanje

(II-III koleno)

Wuxal® Macromix 2 l/ha
Zastavičar Wuxal® Grano

3 l/ha