Zaštita soje | Chemical Agrosava

You are here

Zaštita soje

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Posle setve,
а pre nicanja
Јednogodišnji uskolisni
i širokolisni korovi
 
Telus 1,4-1,5 l/ha +
Sencor® 70 WG 0,4 kg/ha
(zа zemljišta sa više od 3% humusa)

Posle nicanja
useva i korova

Јednogodišnji
širokolisni korovi
 
Savazon 480 1,5 l/ha +
Sinamon 0,6-0,7 l/ha
Piano 8 g/ha + ES Plus 0,2 l/ha
Posle nicanja
useva i korova
Јednogodišnji
širokolisni korovi
raDIVan 80 g/ha +
ES Plus 0,2 l/ha
Posle nicanja divljeg sirka
u fazi 3-5 listova
 
Divlji sirak iz semena i
rizoma i ostali uskolisni
korovi
Flupisor 0,8-1,3 l/ha
ili
Pantera® 40 EC 1-1,5 l/ha
14 dana pre žetve Desikacija  
Sirius 200 SL 2,25 l/ha
 

 

FOLIJARNA ISHRANA
Faza razvoja Proizvod Količina primene
1-3 troliske Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
2-3 kg/ha
Wuxal® Super 3-4 l/ha
Pre cvetanja
soje
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
2-3 kg/ha
Wuxal® Super 3-4 l/ha

Napomena: za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.