Zaštita soje | Agrosava

You are here

Zaštita soje

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Posle setve,
а pre nicanja
Јednogodišnji uskolisni
i širokolisni korovi

 
Finish 2-2,5 l/ha ili 

Eugen 0,5-0,7 kg/ha
(zа zemljišta sa više od 3% humusa)

POST I

Posle nicanja
useva i korova

Јednogodišnji
širokolisni korovi

 Albion 1 l/ha + Piano 5 g/ha +

Savazon 480 1 l/ha

POST II
Posle nicanja
useva i korova
Јednogodišnji
širokolisni korovi
Albion 1 l/ha + Piano 5 g/ha +

Savazon 480 1 l/ha

Početak i puno cvetanje

Povećanje prinosa i 

stimulacija oplodnje

Wuxal® Oilseed 2 l/ha

(2 puta tokom cvetanja)

Posle nicanja divljeg sirka
u fazi 3-5 listova
Divlji sirak iz semena i
rizoma i ostali uskolisni
korovi
Flupisor 0,8-1,3 l/ha ili
 Totem 1,5-2 l/ha
14 dana pre žetve Desikacija  
Sirius 2,5-3,5 l/ha
 

 

FOLIJARNA ISHRANA
Faza razvoja Proizvod Količina primene
4 troliska Wuxal® Calcibor 1,5 l/ha
5 troliska Wuxal® Calcibor 1,5 l/ha