Zaštita suncokreta | Agrosava

You are here

Zaštita suncokreta

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Setva, depozitori
Tretiranjem u redovima
Štetočine u zemljištu

 Saturn 7,5 GR 15-20 kg/ha  

Posle setve,
a pre nicanja useva

Jednogodišnji uskolisni i 
širokolisni korovi

 
Telus 1,2 l/ha +
Zeazin 1,2 l/ha
 

Posle nicanja
divljeg sirka
Divlji sirak iz semena i 
rizoma i ostali uskolisni korovi
Flupisor 0,8-1,3 l/ha ili
Totem 1,5-2 l/ha
 
Clearfield® hibridi suncokreta Passat® 1-1,25 l/ha
Od nicanja do trećeg
para listova
Jednogodišnji širokolisni
i neki uskolisni korovi
Butonizacija Sclerotinia i Botrytis Postulat 0,8-1 l/ha
(od butonizacije do
punog cvetanja)
14 dana pre žetve Desikacija Sirius
2,5-3,5 l/ha

 

FOLIJARNA ISHRANA
Faza razvoja Proizvod Količina primene
4 par listova Wuxal® Oilseed 2 l/ha
Pred butonizaciju Wuxal® Boron plus 1 l/ha

Napomena: za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.