Zaštita šećerne repe | Agrosava

You are here

Zaštita šećerne repe

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Setva, depozitori
Tretiranjem u redovima
Štetočine u zemljištu  Saturn 7,5 GR 15-20 kg/ha

Nicanje useva

 
Repina pipa
(Bothynoderes punctiventris)
Savanur EC 1,5-2 l/ha
Usev u fazi do 2 lista,
a korovi u fazi od
kotiledona do 4 lista
Širokolisni korovi
(prvi tretman)
Viking 700 SC 1,5-2 l/ha +
preparati na bazi desmedifama
i fenmedifama
(80+80 g/l a.m.)
7-10 dana posle
prvog tretmana
Širokolisni korovi
(drugi tretman)
Viking 700 SC 1,5-2 l/ha +
preparati na bazi desmedifama i
fenmedifama i etofumesata
(71+91+112 g/l a.m.)
Kad je palamida u početku
porasta u stablu,
a čičak i ambrozija u fazi
od 2 do 6 listova
Širokolisni korovi
(pre svega palamida,
čičak i ambrozija)
Tipofen 300 0,2-0,4 l/ha
Posle nicanja
divljeg sirka u
fazi 3-5 listova
Divlji sirak iz semena i
rizoma i ostali uskolisni korovi
Flupisor 0,8-1,3 l/ha
Totem 1,5-2 l/ha
 
Razvoj useva  
Pegavost lišća šećerne repe
(Cercospora beticola)
 
Everest 3 l/ha +
Unify 1 l/ha
 
Razvoj useva  
Pegavost lišća šećerne repe
(Cercospora beticola)
 
Everest 3 l/ha +
Teatar Plus 0,6 l/ha
Razvoj useva Pegavost lišća šećerne repe
(Cercospora beticola)
Everest 3 l/ha +
Different 250 EC 0,5 l/ha +
Postulat 1 l/ha

 

FOLIJARNA ISHRANA
Faza razvoja Proizvod Količina primene
Intenzivan porast
lisne mase
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
2-3 kg/ha
Pred zatvaranje
redova
Wuxal® Boron 2-3 l/ha
Potpuno zatvaranje
redova
Wuxal® Boron 2-3 l/ha

Napomena: za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.