Zaštita rasada duvana | Chemical Agrosava

You are here

Zaštita rasada duvana

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
U plasteniku Suzbijanje lisnih vaši i tripsa

 

 
 
 
Confidor® 200 SL
20 ml/10 l vode u tri navrata:
1. za vreme ukrštanja lišća
2. dve nedelje posle i
3. pred rasađivanje

   

   
  Botrytis Cinerea Teldor® 500 SC 5 ml/10 l vode
  Phythopthora tabaci  Antracol®  WP-70 25 g/10 l vode

  Obezbeđenje
  vodenog bazena
  za proizvodnju
  rasada

  Da se spreći bušenjе folija Saturn Terra u redove