Zaštita maline

Zaštita maline

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Neposredno
pred početak
vegetacije
 
Bolesti sušenja izdanaka
 
Bakarno ulje 1,5%
Bubrenje
pupoljaka
Bolesti stabla   Everest 0,4-0,5% 
Početak listanja Eriofidne grinje Amon 020 EW 1 l/ha
Bolesti stabla  Delan® 700 WG 0,7 kg/ha
Plamenjača korena Leonida 1,3-1,5 l/ha (zalivanje)
Zatvoreni cvetni 
pupoljci
Malinina buba
Malinin cvetojed
Malinina muva galica 
Lisne vaši
 
Bifenicus 0,5 l/ha ili
Savanur EC 1-1,2 l/ha

 

Bolesti stabla i lista  
Teatar plus 0,75 l/ha ili
Merpan® 80 WDG 2 kg/ha
Početak cvetanja Bolesti stabla i lista Dionis 1,5 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha 
Cvetanje Siva trulež
(Botrytis cinerea)
Signum® 1,5-1,8 kg/ha

Precvetavanje i
početak
formiranja
plodova

Siva trulež Dekada 1,2 l/ha
Folijarna ishrana  Wuxal® Amino 3 l/ha
Sazrevanje
plodova
Siva trulež Signum® 1,5 kg/ha
Azijska voćna mušica Plures 0,5-0,7 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Magnesium 2,5-3 l/ha
Sazrevanje
plodova
Siva trulež (Botrytis cinerea) Teldor® 500 SC 1,5-2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha
Posle berbe Bolesti lista i stabla
 
Different 250 EC 0,3 l/ha 
Niveral 0,7 l/ha
Eriofidne grinje Amon 020 EW 0,75-1 l/ha
7-10 dana kasnije Bolesti stabla i lista
 
 
Duofen 1 l/ha
Mankosav 80 WP 2 kg/ha
 
Tokom oktobra  
Bolesti stabla i lista
Bolje odrvenjavanje izdanaka
Everest 0,4-0,6%