Zaštita kupine | Agrosava

Zaštita kupine

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze

Bubrenje
pupoljaka/

Početak listanja

Prezimljujući oblici
štetočina
Letol EC 15 l/ha
Bolesti stabla

Everest 4 l/ha ili

Bakarno ulje 20 l/ha

Eriofidne grinje Wetsul® 4 kg/ha
Listanje
(5 – 10 cm)
 Štetočine

Šiman 200 SP 0,4 kg/ha

Plures 1 l/ha

Eriofidne grinje Amon 020 EW 1,5 l/ha
Bolesti stabla Delan® 700 WG 0,7 kg/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 2,5 l/ha 
Zatvoreni cvetni 
pupoljci
Štetočine Fastac® 10 EC 0,25 l/ha
Muva galica Delan® 700 WG 0,75 kg/ha
Bolesti stabla i lista Teatar plus 1 l/ha
Eriofidna grinja cveta kupine Amon 020 EW 1,5 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Boron plus 2,5 l/ha 
Početak cvetanja
(35 dana pred berbu)
Bolesti lista i stabla Signum® 1,8 kg/ha
Eriofridne grinje Acramite 480 SC 0,375 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha 
Puno cvetanje
(21 dan pred berbu)
Siva trulež Signum® 1,5 kg/ha
Bolesti lista i stabla Merpan® 80 WDG 2 kg/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Calcium 2,5 l/ha 

14 dana pred berbu

Bolesti lista i stabla   Teatar plus 1,25 l/ha
Siva trulež

Aserija 1 l/ha

Diverto 1 l/ha

Folijarna ishrana

Wuxal® Calcium 2,5 l/ha 

3 dana pre
berbe
Siva trulež Teldor® 500 SC 1,5 l/ha
 Bolesti lista i stabla Merpan® 80 WDG 2 kg/ha
Fitofagne grinje Acramite 480 SC 0,25 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5 l/ha
Posle berbe –
avgust
 Bolesti lista i stabla Teatar plus 1,25 l/ha
Štetočine stabla Šiman 200 SP 0,5 kg/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Boron 2,5 l/ha +
Wuxal® Zink 1/ha
Posle berbe –
septembar
Bolesti lista i stabla Everest 5 l/ha
Eriofidne grinje Wetsul® 4 kg/ha