Zaštita jagode | Chemical Agrosava

Zaštita jagode

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Početak
vegetacije
Pegavost lista jagode Everest 0,4-0,5%
Bakterioze
Početak listanja Jagodina grinja   Amon 020 EW 1 l/ha  
Plamenjača korena Leonida 1,3-1,5 l/ha
Zatvoreni cvetni 
pupoljci
Pegavost lista jagode
(Mysosphaerella fragariae)

Merpan® 80 WDG 2 kg/ha
ili Teatar plus 0,75 l/ha

Jagodin cvetojed
Jagodin surlaš
Savanur EC 1-1,2 l/ha
Početak cvetanja Siva trulež Dionis 2 l/ha
Pepelnica jagode Nimrod® 0,8 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha 
Puno cvetanje Siva trulež Signum® 1,5-1,8 kg/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha
Precvetavanje Pegavost lista jagode Merpan® 80 WDG 2 kg/ha
Siva trulež Signum® 1,5-1,8 kg/ha
Lisne vaši Gestikal 240 SC 0,2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Amino 3 l/ha

Razvoj ploda

Pegavost lista jagode Image 0,8 l/ha  
Fitogagne grinje   Amon 020 EW 1 l/ha
Siva trulež Dekada 1,2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha
Sazrevanje
ploda
Siva trulež Teldor® 500 SC 1,5-2 l/ha
Azijska voćna mušica Plures 0,5-0,7 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha
Posle berbe Pipa korona
(Othiorhynchus sulcatus)
 
Saturn 250 EC 2,5 l/ha ili
Bifenicus 2 l/ha
(tretiranje zemljišta)
Pegavost lista jagode Postulat 1 l/ha ili Unify 1 l/ha