Zaštita mrkve | Agrosava

You are here

Zaštita mrkve

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre setve Zemljišne štetočine   Present 12,5-15 kg/ha
 Posle setve,
a pre nicanja
Jednogodišnji uskolisni i
širokolisni korovi

Challenge® 600 2,5 l/ha (ako ide sam) ili

Challenge® 600 1,5 l/ha + Marker 2 l/ha

(u split aplikaciji)

3-4 razvijena

lista

Jednogodišnji uskolisni i
širokolisni korovi
Challenge® 600 1 l/ha
Pepelnica Unify 1 l/ha ili Nimrod® 0,8 l/ha
;Lisne vaši, mrkvina muva Šiman 200 SP 0,25 kg/ha
5-8 razvijenih 
listova 
Crna pegavost Teatar plus 1,2 l/ha
Siva pegavost
Zatvaranje
redova   
Siva pegavost

Different 250 EC 0,5 l/ha +

Image 0,7-0,8 l/ha

Pepelnica
Po potrebi

Siva pegavost

Teatar 1 l/ha + 

Different 250 EC 0,5 l/ha

Pepelnica
Lisne vaši Plures 0,7 l/ha
Žuti paučinar Acramite 480 SC 0,25 l/ha ili
Amon 020 EW 1 l/ha