Pomoćnica ili kereće grožđe [i](Solanum nigrum)[/i] | Agrosava

You are here

Pomoćnica ili kereće grožđe [i](Solanum nigrum)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Pomoćnica je jednogodišnja biljka iz familije Solanaceae. Ima uspravnu stabljiku do 80 cm visine. Cveta od juna do septembra, a plodonosi od jula do oktobra. Kao odrasla biljka lako se prepoznaje po crnim bobicama koje su pune semenki. Kao korov se javlja u okopavinama, u višegodišnjim zasadima, na ruderalnim staništima.
Kada je suzbijanje u pitanju, sve mere treba da imaju za cilj da se spreči formiranje semena. Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.