Albion | Chemical Agrosava

You are here

Albion

Albion

Technical information

Product category: 
Аctive ingredient: 
Imazamoks 22 g/l + bentazon 480 g/l
Formulation: 
Koncentrovani rastvor (SL)
Classification of resistance: 
B/2; C3/6
Packaging: 
1 L i 10 L
Manufacturer: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Soja – obezbeđena vremenom primene.

Application

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova

SOJA:

  • primenjuje se u split aplikaciji (0,9 + 0,9 l/ha). Dodavanje okvašivača nije potrebno. Prvi tretman obaviti kada je usev soje u fazi razvoja 1-3 troliske (faze 12-14 BBCH skale), a drugi tretman 7-10 dana kasnije.

Vreme primene: primenjuje se od klijanja do razvoja šestog lista, mada se najbolji efekti postižu kada su korovi u fazi razvoja od kotiledona do dva razvijena lista. Na korove u starijom razvojnim fazama, kao i na višegodišnje širokolisne korove u ranim fazama razvoja ispoljava izraženo supresivno delovanje.

Pri količini primene od 0,9 + 0,9 l/ha preparat ispoljava:

  • dobru efikasnost (efikasnost >90%) u odnosu na: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), samonikli suncokret (Helianthus annuus), lubeničnjak njivski (Hibiscus trionum), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum) i boca obična (Xanthium strumarium).
  • Zadovoljavajuću efikasnost (efikasnost 75-90%) u odnosu na: palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli) i semenski sirak (Sorghum halepense).
  • Slabu efikasnost (efikasnost <75%) u odnosu na: rizomski sirak (Sorghum halepense).

MOGUĆNOST MEŠANJA:

Zbog proširenja spektra delovanja može se mešati sa drugim aktivnim supstancama (u svetu postoje gotove formulacije). U slučaju primene u tank miksu neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacija. Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.