Pšenica - Obična loboda [i](Atriplex patula)[/i] | Chemical Agrosava

You are here

Suggested products

Obična loboda [i](Atriplex patula)[/i]

Opis: 

Loboda je jednogodišnja biljka iz familije Amaranthaceae. Stabljika je uspravna i razgranata, može da naraste do 1 m visine. Mladi listovi su jestivi i pripremaju se kao spanać. Kao korov se javlja u okopavinama i na ruderalnim staništima.