Crni luk - Plamenjača luka [i](Peronospora destructor)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

Plamenjača luka [i](Peronospora destructor)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Plamenjača luka je najštetnije oboljenje luka, jer štete mogu biti i do 80%. Uslovi koji pogoduju su visoka vlažnost i povećana toplota. Na obolelim biljkama mogu se javiti dva tipa simptoma. Tokom proleća javljaju se biljke sa bledom bojom lišća koje zaostaju u porastu.

Nakon toga može se uočiti sivo-ljubičasta prevlaka, a na mestima infekcije lisno tkivo nekrotira, javljaju se pege koje se šire od vrha ka osnovi lista. Karakteristika je da se plamenjača brzo širi i zahvata celu biljku.