Pšenica - Palež klasa pšenice [i](Fusarium sp.)[/i] | Chemical Agrosava

You are here

Suggested products

Palež klasa pšenice [i](Fusarium sp.)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Gljive iz roda Fusarium sp. rasprostranjene su u celom svetu i parazitiraju brojne gajene biljke. U proizvodnji pšenice smatra se ekonomski najznačajnijom bolesti jer biljke mogu biti zaražene tokom cele vegetacije. Bolest se može razviti na korenu, mladim biljkama i klasovima.
Infekcije klasa mogu da nastanu od faze cvetanja do kraja vegetacije. Najveći procenat zaraženih biljaka je u godinama sa visokim temperaturama (iznad 25ºC), uz veliku relativnu vlažnost vazduha (iznad 85%) u fazi cvetanja pšenice. Bolesna zrna zaražena tokom oplodnje sitnija su, smrežurana i gube klijavost.
Zaštita od ove bolesti zahteva preventivne tretmane fungicidom Duofen plus, u količiini 1,5 l/ha, u vreme klasanja i početka cvetanja.