Savanur EC - insekticid

You are here

Savanur EC

Savanur EC

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
Formulacija: 
Коncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Hlorpirifos 1B + cipermetrin 3A
Pakovanje: 
10 ml, 100 ml, 1 L i 10 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Jabuka i šećerna repa – 28 dana
Uljana repica – 56 dana

Primena

Kontaktni, digestivni i respiratorni insekticid

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml/100 m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem kada se pojave prva imaga.

JABUKA: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,075-0,1% uz utrošak vode od 1.000 l/ha.
Vreme primene: u vreme piljenja prvih gusenica.

ULJANA REPICA: za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini 0,75-1,0 l/ha (7,5-10 ml/100 m2).
Vreme primene: u vreme pojave prvih imaga pre cvetanja.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je 2 puta.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Savanur EC može se mešati sa većinom preparata izuzev onih sa alkalnom reakcijom.

 

Karakteristike

Savanur EC je insekticid sa dve aktivne supstance, različitih mehanizama delovanja, što smanjuje mogućnost sticanja rezistencije. Hlorpirifos je malo rastvorljiv u vodi i nema sposobnost prodiranja u biljku. Ima izraženu gasnu fazu. Cipermetrin spada u piretroide i u količini koja je u formulaciji znatno proširuje spektar delovanja ovog preparata.

NAPOMENA

Repina pipa doleće sa starih repišta i preseca ponike šećerne repe. Iz ovih razloga odmah posle signalizacije Prognozno-izveštajne službe o izlasku imaga iz zemlje na starim repištima hvataju se ferotrapovima i organizuju se dežurstva praćenja doletanja imaga na nova repišta. Prskalice i Savanur EC moraju biti na njivi. Imaga doleću kada temperatura u toku dana pređe 15-17°C. Prag prskanja 1 imago/10 m2. Ako je velika brojnost repine pipe, Savanur EC se zbog ograničenosti broja prskanja koristi u alternaciji sa preparatom Saturn 250 EC.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat se ne sme koristiti u vreme leta pčela.

FITOTOKSIČNOST

Može biti fitotoksičan za jabuku sorte zlatni delišes.

ETIKETA & MSDS