Savetovanje povrtara u Leskovcu | Chemical Agrosava

You are here

Savetovanje povrtara u Leskovcu

Savetovanje povrtara  "Agro lider" održano je 13. decembra u Leskovcu. Proizvođači su imali priliku da čuju savete naših stručnjaka i razmene iskustva sa svojim kolegama.

Ovo savetovanje je idealno da na jednom mestu saznate sve o novim tehnologijama gajenja povrća, sredstvima za zaštitu bilja, kao i prihrani.