Search view | Agrosava

You are here

Search view

Šiman 200 SP

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Usevi: jabuka, breskva, kupus i duvan

Present

Zemljišni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje larvi žičara.

Usevi: kukuruz

Količina primene: za suzbijanje larvi žičara (Elateridae) u količini 12,5-15 kg/ha (125 – 150 g/100 m²).

Vreme primene: razbacivajem granula po celoj površini ili u redove, neposredno pre setve ili istovremeno sa setvom.

Preparat Present je u procesu proširenja primene u usevu: krompira, luka i duvan - za suzbijanje larvi žičara (Elateridae) neposredno pre ili istovremeno sa setvom/sadnjom, u količini 12,5-15 kg/ha (125 – 150 g/100 m²).

Totem

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih (uskolisnih) korova u usevima suncokreta i soje. 

Usevi: Suncokret, soja

Količina: 1,5 l/ha – 2 l/ha

Primenjuje se u usevima soje i suncokreta za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova.

Prvenstveno je namenjen za suzbijanje rizomskog sirka u količini primene 1,5 – 2l/ha. U usevima gde je rizomski sirak nižeg rasta do 20 cm primenivati količinu od 1,5 l/ha, dok kod dobro razvijenog rizomskog sirka primenjivati 2 l/ha.

Marker

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu krompira i luka.

Usevi: krompir i luk

Količina primene: krompir i luk: u količini 5 – 6 l/ha.

Vreme primene: posle setve, a pre nicanja useva

Primenjen u količini 5 – 6 l/ha preparat Marker dobro suzbija sledeće korove:

Diverto

Sistemično preventivni fungicid koji se koristi u zasadima jabuke, višnje, breskve, šljive i vinove loze.

Telus

Telus je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u: kukuruzu, soji, suncokretu i šećernoj repi, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Teatar plus

Sistemični preventivni fungicid širokog spektra delovanja.

Glifosav 480

Neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova.

Bifenicus 200 FS

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za tretiranje semena kukuruza

Everest

Kontaktni fungicid, hromistacid i baktericid sa preventivnim delovanjem.

Pages