Search view | Chemical Agrosava

You are here

Search view

Pretendo

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu

Tvister

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u merkatilnom i silažnom kukuruzu.

Maton

Maton je selektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu. Osetljive biljke usvajaju preparat preko lista i zelenih delova stabla, a odatle se transportuje do meristemskih tkiva, gde izaziva poremećaj u deobi ćelija.

Colosseum

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruza. Colosseum je visokoselektivni translokacioni herbicid koji relativno dobro deluje i preko zemljišta, po čemu se znatno razlikuje od preparata na bazi 2,4-D, sa kojima je po simptomima i spektru delovanja vrlo sličan, a od kojih je u odnosu na kukuruz selektivniji.

Intermezzo

Intermezzo je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu. Biljke ga usvajaju pre svega preko listova, ali može biti usvojen i putem korena ako je neposredno posle primene pala obilna kiša. Kreće se i floemom i ksilemom kroz celu biljku.

Nikosav

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

Zaštita kukuruza

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze

Posle setve,
a pre nicanja

 
Jednogodišnji travni i
širokolisni korovi
Telus 1,4-1,5 l/ha +
Zeazin 1,5-2 l/ha
Posle nicanja,
po pojavi
odraslih formi
Kukuruzna pipa Savanur EC 1,5 l/ha
Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti sledeće kombinacije preparata:
Faza 3-5
listova
Širokolisni korovi  
 
Maton 0,5-0,7 l/ha ili Colosseum 0,5-0,7 l/ha samostalno
ili u kombinaciji sа preparatom Zeazin 1-1,3 l/ha
(ako Zeazin nije korišćen posle setve, а pre nicanja)
ILI
Faza 3-7
listova
Širokolisni korovi Tvister 2-2,3 l/ha
ILI
Faza do 8
listova
Širokolisni korovi  Intermezzo 0,15-0,25 l/ha + ES Plus 0,2 l/ha
ILI
Faza 3-8 listova  
Divlji sirak, uskolisni
i neki širokolisni korovi
Nikosav 1-1,25 l/ha
Početak
metličenja
Kukuruzni plamenac
(Ostrinia nubilalis)
Fastac® 10 EC 0,2 l/ha + ES Plus 0,2 l/ha

 

FOLIJARNA ISHRANA
Faza razvoja Proizvod Količina primene
3-5 lista Wuxal® Top P 2-4 l/ha
Wuxal® Macromix 1,5-2 l/ha
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
2-3 kg/ha
Asfert 2
30.10.10. + ME
2-3 kg/ha
5-8 listova Wuxal® Super 3-4 l/ha
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
2-3 kg/ha
Asfert 2
30.10.10. + ME
2-3 kg/ha

Napomena: za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.